مرکز شماره 1 : سیاهکل - خ شهید بهشتی - مرکز بهداشتی-درمانی شماره 1 سیاهکل
تلفن تماس : 01342323060
 
مرکز شماره 2 : سیاهکل - خ 16 متری ابوذر - مرکز بهداشتی-درمانی شماره 2 سیاهکل
تلفن نماس : 01342322722
 
مرکز دیلمان : سیاهکل - شهر دیلمان - مرکز شبانه روزی شهری-روستایی دیلمان
تلفن تماس : 01342482502
 
مرکز تازه آباد : سیاهکل - دهستان تازه آباد جنگاه
تلفن تماس : 01342470050
 
مرکز توتکی : سیاهکل - روستای توتکی - مرکز بهداشتی شهید قربانپور
تلفن تماس : 01358522588
 
مرکز میکال : سیاهکل - روستای میکال
تلفن تماس : 01358528450
 
مرکز پیرکوه : سیاهکل - روستای پیرکوه
تلفن تماس : 01342486050
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400