منشور اخلاقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل

 

هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را
بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است
.

«رسول اکرم (ص)»

 

    1- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع
 
     2- رعایت ادب، نزاکت و تواضع در برخورد با ارباب رجوع
 
     3- ارائه اطلاعات، توضیحات کافی در مواقع مورد لزوم به ارباب رجوع
 
     4- ایجاد فضای مناسب مراودات و برقراری ارتباط شایسته و صمیمانه بین مسئولان، کارکنان و      ارباب رجوع
 
     5- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع
                   
     6- توجه به صحبت ها و خواسته های مراجعان و حداکثر تلاش در پاسخگوئی و ارائه خدمات به آنان
 
     7- انجام دقیق، سریع و صحیح کار و جلوگیری از تضییع وقت و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب
 
     8- انجام وظایف بصورت مستمر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین ومقررات سازمان
 
     9- خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد
 
     10- انجام فعالیتها بر اساس زمان پیش بینی شده
 
     11- انجام فعالیتها بر اساس روش مستند و مشخص نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران
 
     12- پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند
.
     13- حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه ارباب رجوع
 
     14- رعایت نظم، انضباط، آراستگی ظاهری و استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه
 
     15- پرهیز از استعمال دخانیات در محیط کار
 
     16- استقرار تجهیزات و اشیاء بصورت دقیق و منظم به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشد.
 
     17- استفاده از وسایل ایمنی حسب مورد
 
     18- جلوگیری از اسراف و تبذیر از امکانات و اموال دولتی
 
     19- برقراری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی
 
     20- استفاده صحیح از اختیارات شغلی
 
     21- درک صحیح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسوئی اهداف فردی با آن
 
      22- احساس مسئولیت در قبال وظایف محوله و اهداف سازمان
 
      23- رعایت دقیق قوانین و مقررات سازمان
 
      24- خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400