دکتر محمدرضا شیری

متخصص اطفال و نوزادان 

 

سوابق اجرایی:

 مدیر شبکه و مرکز بهداشت سیاهکل از سال 1389الی 1391

مدیر شبکه و مرکز بهداشت سیاهکل از سال 1397 تا کنون

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400