شرح وظایف کارگزینی :

 ·       تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل : پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق ،مرخصی، ارتقاء گروه، مأموریت،اضافه کاری و تنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

·       تهیه احکام پرسنلی

·       بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی

·       آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

·       تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری و گزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه میشود

·       پیش بینی و تهیه احتیاجات پرسنل

·       انجام امور مربوط به ایثارگران

·       انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان

·       پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه

·       پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدید الورود طرح لایحه و پیام آوران بهداشت(

·       امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریب k

·       انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند

·       آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال

·       اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان دسته های بهداشتی درمانی و همچنین مدیران و مشاوران ستادی

·       تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغییرعنوان طرح تکریم ارباب رجوع و غیره و پیگیری مصوبات کمیته

·       انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان

·       تهیه و تکمیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقاء گرو ه و تعغیر عنوان

·       طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکییل کمیته های مربوطه

·       امر مربوطه به گزینش کارکنان

·       کنترل ورود و خروج پرسنل

·       بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل

·       نظارت بر رعایت شئونات اسلامی در محیط کار

·       تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

·       مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربطه

·       نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی

·       انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد

·       معرفی پرسنل جهت اعطای تسهیلات به بانکهای طرف قرار داد        

·       برنامه ریزی و معرفی پرسنل جهت استفاده از مراکز اقامتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و برگزاری تورهای سیاحتی وزیارتی 

·       انجام سایر امور ارجاعی

شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400