جلسه سنجش دانش آموزان بدوورود به مدرسه ومعاینات غربالگری دانش آموزان درشبکه بهداشت ودرمان سیاهکل برگزارگردید

جلسه سنجش دانش آموزان بدوورود به مدرسه ومعاینات غربالگری دانش آموزان درشبکه بهداشت ودرمان سیاهکل برگزارگردید

 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان سیاهکل: دراین جلسه که با حضور مشاور بهداشتی وبرخی ازکارشناسان  ستادی برگزار گردید به بیان اهمیت انجام معاینات غربالگری نوآموزان بدورود به مدرسه ولزوم توجه بیشتر به این گروه سنی پرداخته شد وبرانجام سنجش نوآموزان به عنوان فرصتی مناسب برای تکمیل پرونده الکترونیک آنان تاکید شد وعنوان شد جهت پیشگیری از بروز بیماری با توجه به شیوع بیماری کرونا درگروه سنی مذکوروهمچنین دانش آموزان گروه هدف مراقبت دوره ای مراقبتها باید با دقت بیشتر وبااجرای شیوه نامه های بهداشتی درخانه های بهداشت ومراکز خدمات جامع سلامت انجام گردد وهماهنگی لازم با آموزش وپرورش انجام شود تا فرایند اجرای کار به نحو مطلوب انجام گردد ودرادامه کارشناس سلامت نوجوانان جوانان ومدارس به بررسی عملکرد معاینات غربالگری نوآموزان بدورود به مدرسه ودانش آموزان گروه هدف مراقبت دوره ای در سال تحصیلی 1400-1399پرداختند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

تعداد نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400